" /> ">

Комисията отпуска помощ на България и още три държави, пострадали от природни бедствия

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-10-18

България ще получи средства в размер на 2.2 млн. евро от Фонд "Солидарност" на ЕС за подпомагане на Югоизточната част на страната, засегната от наводненията през октомври 2017 г.


Четири държави членки, които бяха засегнати от природни бедствия през 2017 г. — България, Гърция, Полша и Литва — скоро ще получат общо 34 милиона евро помощ от Фонд "Солидарност" на ЕС, след като Парламентът и Съветът одобриха предложението на Европейската комисия.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: "Обещахме да не изоставяме нашите държави членки. Обещахме да им помогнем да стъпят отново на краката си. Днес правим конкретни стъпки за изпълнението на тези обещания. До няколко седмици помощта от ЕС ще достигне до тези държави и ще помогне за покриването на разходите за отстраняване на щетите, нанесени от природни бедствия в България, Гърция, Литва и Полша."

Сумата от 34 млн. евро е разпределена както следва: за България — 2,2 млн. евро за възстановяване щетите от бурите и обилните валежи в Бургаския регион през октомври 2017 г. ; 2,5 млн. евро за гръцкия остров Кос след земетресението през юли 2017 г., 12,2 млн. евро за Полша след бурите и проливните дъждове през август 2017 г. и почти 17 млн. евро за Литва, също във връзка с бурите и дъждовете през 2017 г.
Със средствата от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз ще бъде подпомогнато възстановяването и ще се покрият част от разходите за спешно реагиране, временно настаняване, почистване и опазване на културното наследство, за да се намали финансовата тежест за националните органи, породена от природните бедствия.

Източник: ЕККъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria