Намаляване на емисиите от колите: Парламентът подкрепи нови норми

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-09-27

Депутатите предложиха намаляване на позволените емисии на въглероден диоксид от автомобилите при пленарно гласуване на 3 октомври.


Парламентът одобри предложение за значително сваляне на лимитите за вредни емисии от новите автомобили. Позицията, гласувана в пленарна зала, е отправна точка за преговори със Съвета по окончателния текст на законодателството.

Защо това е важно

Колите и леките товарни автомобили са отговорни за около 15% от емисиите на въглероден диоксид в ЕС. Тези емисии допринасят за измененията в климата и Европейският съюз се е ангажирал да ги ограничи в близките години.

Транспортът е единственият сектор в Европа, който генерира повече парникови газове в сравнение с 1990 г.

Ситуацията към момента

Последните данни показват, че след години на стабилен спад средните емисии от новите автомобили са се повишили през последната година до 118,5 г. въглероден диоксид на километър. Според настоящите правила новите коли не трябва да емитират над 95 грама на километър средно към 2021 г.

Електрическите автомобили са екологично чисто алтернатива на колите с двигатели с вътрешно горене. Броят им по улиците расте, но те все още са само 1,5% от новорегистрираните коли.

Какво се предлага

Европейската комисия предложи намаление на лимита от 2021 г. с 15% от 2025 г. и с 30% от 2030 г. Новите лимити са дадени с проценти, тъй като нормата от 95 грама на километър ще трябва да бъде преизчислена съгласно новите по-строги правила за провеждане на тестове, които отчитат по-добре реалните условия на пътя.

На 3 октомври Парламентът се обяви за по-амбициозни цели − намаление с 20% на емисиите от 2025 г. и с 40% от 2030 г. Те също така искат от 2030 г. нататък 35% от новите коли, които производителите предлагат, да бъдат или електрически, или хибридни.

Автомобилната индустрия в ЕС се опасява, че преминаването към по-чисти коли ще засегне бизнеса и работните места. Затова депутатите призовават за мерки от ЕС за подкрепа на прехода и за развитие на производството на батерии за електрически автомобили в Европа.

Научете повече за мерките на ЕС за ограничаване на емисиите:

Допълнителна информацияот източника: Европейски парламент http://www.europarl.europa.eu/news/bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria