https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=bg

" /> https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=bg

">

Консултация за бъдещето на Европа

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-09-25

Включете се в тази консултация, за да изразите своите притеснения, надежди и очаквания за бъдещето на ЕС. Не става въпрос за съставянето на правила и разпоредби на ЕС. Целта е гласът Ви да бъде чут от лидерите в ЕС, за да могат те да насочат вниманието си към важните приоритети през следващите години. Този въпросник беше създаден от група от граждани, избрани на случаен принцип. Той допълва други инициативи на Европейската комисия за бъдещето на Европа. https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=bg


Лидерите на ЕС са поели ангажимент в Европа да се постигат реални резултати по въпросите от най-голямо значение за гражданите. Вижте как можете да участвате в оформянето на бъдещето на Европейския съюз.

Преди специалната среща на върха в Сибиу, Румъния, и европейските избори през 2019 г. националните ръководители се договориха за програма на лидерите във връзка с неотложните въпроси и предизвикателства, за които са необходими решения.

Можете да участвате в онлайн консултацията, подготвена от граждани, да прочетете и коментирате Бялата книга за бъдещето на Европа, да присъствате на граждански диалози, организирани от Комисията, или да участвате в други дискусии, организирани във вашата страна.

https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria