Съвместна декларация на заместник-председателя Ансип и комисар Габриел за гласуването на Европейския парламент за започване на преговори за съвременни правила за авторското право.

" /> Съвместна декларация на заместник-председателя Ансип и комисар Габриел за гласуването на Европейския парламент за започване на преговори за съвременни правила за авторското право.

">

Комисар Мария Габриел: Днес правим решителна крачка напред към модернизирането на авторското право

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-09-12

Съвместна декларация на заместник-председателя Ансип и комисар Габриел за гласуването на Европейския парламент за започване на преговори за съвременни правила за авторското право.


Европейският парламент прие днес позицията си за водене на преговори по Директивата за авторското право, предложена от Европейската комисия през септември 2016 г. Заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел приветстваха резултата в съвместно изявление:
„Приветстваме днешното гласуване в Европейския парламент. Това е силен и положителен сигнал и важна стъпка към постигането на общата ни цел за модернизиране на правилата за авторското право в Европейския съюз. Обсъжданията между съзаконодателите могат сега да започнат по законодателното предложение, което е ключов елемент от стратегията за цифровия единен пазар и един от приоритетите на Европейската комисия.  Нашата цел е тази реформа да донесе осезаеми ползи за гражданите на ЕС, изследователите, преподавателите, писателите, хората на изкуството, пресата и институциите в областта на културното наследство. Искаме да разгърнем потенциала за създаване на повече креативност и съдържание чрез ясни правила в синхрон с цифровия ни свят. В същото време ние целим да защитим свободата на словото и да гарантираме, че онлайн платформите, 7 хиляди от които са европейски, ще могат да развиват нови и иновативни предложения и бизнес модели. 
Европейската комисия е готова да започне работа с Европейския парламент и Съвета на ЕС, за да може директивата да бъде одобрена възможно най-скоро, в идеалния случай до края на 2018 г. Ние сме твърдо ангажирани да работим със съзаконодателите, за да постигнем един балансиран и положителен резултат, позволяващ истинско модернизиране на законодателството в областта на авторското право, от което се нуждае Европа.“
Контекст
Реформата на авторското право бе представена от Комисията на 14 септември 2016 г. като част от стратегията за цифровия единен пазар. Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по позицията си за адаптиране на правилата на ЕС в областта на авторското право към цифровата среда през май 2018 г. След днешното положително гласуване в Европейския парламент тристранните обсъждания между съзаконодателите ще започнат скоро. Новите правила могат да влязат в сила след постигането на споразумение и след приемането на официално приетата директива.
Реформата на авторското право е съсредоточена върху три основни цели:
1. трансграничен достъп на гражданите до защитено с авторско право съдържание онлайн. 
2. по-широки възможности за използване на защитени с авторско право материали за образование, научни изследвания, културно наследство и на хора с увреждания (чрез т. нар. „изключения“).
3. по-ясни правила за един функциониращ пазар за авторско право, който стимулира създаването на висококачествено съдържание.
С предложената директива относно авторското право в цифровия единен пазар Комисията иска:
да се актуализират и хармонизират някои важни изключения от правилата за авторското право в областта на научните изследвания, образованието и опазването на културното наследство
да се насърчи  качествената журналистика
• да се гарантира, че тези, които създават и инвестират в производството на съдържание, имат думата за това дали и как тяхното съдържание се предоставя от онлайн платформите и как техния труд се заплаща; 
• да увеличи прозрачността и баланса в договорните отношения между творците (авторите и артистите изпълнители) и техните продуценти и издатели.   Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria