375,6 млн. евро за подкрепа на дейностите за солидарност и доброволчество в ЕС

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-09-11

След финално гласуване по Европейския корпус за солидарност във вторник, млади хора вече имат възможност за доброволческа дейност или работа по схеми, свързани със солидарността в ЕС.


Инициативата, обявена от председателя Юнкер по време на речта за Състоянието на ЕС през септември 2016 г. и започнала официално през декември 2016 г., вече притежава правна рамка. Млади хора могат да участват в широк набор от солидарни дейности свързани с образование, здравеопазване, защита на околната среда, предотвратяване на бедствия, доставяне на хранителни и нехранителни средства, прием и интеграция на мигранти и хора търсещи убежище.

375,6 млн. евро за подкрепа на дейностите за солидарност и доброволчество в ЕС

Беше одобрен общ бюджет в размер на 375,6 млн. евро за периода 2018 – 2020 г., 90% от който са предназначени за доброволческа дейност, а 10% - за професионалното направление на програмата. Европейската комисия предложи общо 1,26 млрд. евро за следващия бюджетен период на ЕС за 2021 - 2027 г. за подкрепа на дейностите на програмата.

Млади хора и организации трябва да се регистрират за участие

Програмата е отворена за лица, които могат да участват в дейности управлявани от регистрирани организации. Млади хора и организации могат да се регистрират чрез многоезичен и интерактивен интернет портал, чрез който може да рекламират или да търсят възможности за доброволческа дейност, стажове и работа.

От началото на инициативата през 2016 г. над 70 000 души са се регистрирали и почти 7 000 вече са участвали в дейности свързани със социално приобщаване, интеграция на мигранти, подкрепа за мести общности, културно наследство и образование. (Статистики на ЕК, юни 2018 г.)

Евродепутатите гласуваха програмата да стане по-достъпна за млади хора с по-малко възможности, като хора с увреждания и тези, които са от изолирани или маргинализирани общности, както и за хора със затруднения при учене или със здравословни проблеми.

Младите хора трябва да са навършили 17 години, за да се регистрират за участие, но не могат да започнат да работят по проекти преди да навършат 18 години, като не трябва да са навършили 30 години.

Да се избегне експлоатацията на млади хора

Евродепутатите гласуваха за ясно разграничение между доброволческа дейност и професионална работа, за да гарантират, че участващите организации не използват неплатените доброволци, когато съществува възможност за качествена работа. Периодът за доброволческа дейност е ограничен за 12 месеца и стажът трябва да продължи от 2 до 6 месеца. Парламентът също наложи минимални работни договори за период от 3 месеца.

Всички участващи организации трябва да получат валиден знак за качество, който сертифицира, че могат да осигурят качествени солидарни дейности за участниците. Това означава, че са подложени редовно на проверки и този знак може да бъде отнет; организациите не трябва автоматично да получават финансиране само защото са получили този знак.

Докладът бе приет с 519 гласа „за“ с 132 „против“, и 32 „въздържали се“.Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria