Великобритания ще напусне Европейския съюз на 29 март 2019 г. Въпреки че съжаляваме за напускането на Обединеното кралство, ние уважаваме това негово суверенно решение. Задачата ни в момента е да организираме отделянето на Обединеното кралство от институциите и политиките на ЕС. Освен това трябва да обърнем поглед и към бъдещето. Това пише Мишел Барние, Главен преговарящ на Европейската комисия за провеждането на преговорите с Обединеното кралство в статия за в. "24Часа"

" />

Великобритания ще напусне Европейския съюз на 29 март 2019 г. Въпреки че съжаляваме за напускането на Обединеното кралство, ние уважаваме това негово суверенно решение. Задачата ни в момента е да организираме отделянето на Обединеното кралство от институциите и политиките на ЕС. Освен това трябва да обърнем поглед и към бъдещето. Това пише Мишел Барние, Главен преговарящ на Европейската комисия за провеждането на преговорите с Обединеното кралство в статия за в. "24Часа"

">

Мишел Барние: Амбициозно партньорство с Обединеното кралство след Брекзит

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-08-03

Великобритания ще напусне Европейския съюз на 29 март 2019 г. Въпреки че съжаляваме за напускането на Обединеното кралство, ние уважаваме това негово суверенно решение. Задачата ни в момента е да организираме отделянето на Обединеното кралство от институциите и политиките на ЕС. Освен това трябва да обърнем поглед и към бъдещето. Това пише Мишел Барние, Главен преговарящ на Европейската комисия за провеждането на преговорите с Обединеното кралство в статия за в. "24Часа"


След излизането на Обединеното кралство от ЕС Съюзът ще продължи да бъде фактор от световно значение със своите 440 милиона граждани и една от най-големите световни икономики. Обединеното кралство е член на ЕС от 45 години. Заедно споделяме общи ценности и имаме значителен брой общи интереси. Обединеното кралство е член на Г-7 и на Съвета за сигурност на ООН и може да бъде важен партньор на ЕС в икономическо и стратегическо отношение. В настоящия геополитически контекст имаме интерес не само да засилим ролята на ЕС в света, но и да си сътрудничим с Обединеното кралство като близък партньор.

Как можем да построим ново партньорство?

На първо място, трябва да гарантираме, че излизането на Обединеното кралство от ЕС е организирано. Договорени са 80 % от споразумението за оттегляне. Ще защитим правата на повече от 4 милиона граждани на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, и на британските граждани в ЕС. Това беше първият ни приоритет и Европейският парламент прояви голяма бдителност по този въпрос. Обединеното кралство се съгласи да изпълни всички свои финансови задължения, поети като член на ЕС. Предвиден е преходен период от 21 месеца, който ще даде време на предприятията и администрациите да се адаптират, тъй като Обединеното кралство ще продължи да бъде част от единния пазар и митническия съюз до 31 декември 2020 г.
При все това 80 % не означава 100 %. Все още трябва да постигнем съгласие по важни въпроси като закрилата на „географските указания“. Това е свързано със закрилата на местни селскостопански и хранителни продукти като шотландското уиски или сиренето пармезан; тяхната закрила от страна на ЕС създаде значителна стойност за европейските земеделски стопани и производители. Трябва да намерим решения за конкретни британски територии, като например за суверенните бази на Обединеното кралство в Кипър и за Гибралтар, за който понастоящем се водят двустранни преговори между Испания и Обединеното кралство.
Брексит създава най-големи рискове за остров Ирландия. Трябва да гарантираме, че след излизането на Обединеното кралство от ЕС няма да се създаде „твърда“ граница между Ирландия и Северна Ирландия и че Споразумението от Разпети петък, което донесе мир и стабилност в Северна Ирландия, ще бъде запазено. Понастоящем сътрудничеството и търговията между Ирландия и Северна Ирландия се осъществяват в общата рамка на ЕС. Тъй като няма как да знаем до есента на 2018 г. какви ще бъдат бъдещите отношения, в споразумението за оттегляне трябва да се предвиди предпазен механизъм. Обединеното кралство е съгласно с това и както ЕС, така и Обединеното кралство са на мнение, че едно по-добро решение за бъдещите отношения би могло да замени предпазния механизъм. ЕС предложи Северна Ирландия да остане в общо регулаторно пространство с останалата част на ЕС по отношение на стоките и митниците. Готови сме да работим с Обединеното кралство за усъвършенстване на текста на предложението.

На второ място, трябва да се споразумеем за условията на нашите бъдещи отношения.

Нека не се лъжем: тъй като Обединеното кралство реши да напусне единния пазар, то не може повече да бъде така тясно свързано икономически с останалата част на ЕС. Обединеното кралство пожела да напусне нашето общо регулаторно пространство, в което хората, стоките, услугите и капиталите се движат свободно през националните граници. Това са икономическите основи, върху които е изграден ЕС. Европейският съвет — 27-те държавни или правителствени ръководители, както и Европейският парламент многократно са припомняли, че тези икономически основи не могат да бъдат подкопавани.
Обединеното кралство познава добре ползите от единния пазар. То допринасяше за формулирането на нашите правила през последните 45 години. И все пак някои предложения на Обединеното кралство биха разклатили основите на единния пазар, който е едно от най-големите постижения на ЕС. Обединеното кралство иска да се запази свободното движение на стоки помежду ни, но не и това на хора и услуги. То предлага също така да прилага митническите правила на ЕС, без да бъде част от правния ред на ЕС. Обединеното кралство иска да си възвърне суверенитета и контрола над собствените закони и ние уважаваме това негово желание, но то не може да иска от ЕС да загуби контрол над своите граници и закони.
Аз обаче съм уверен, че при преговорите могат да се постигнат добри резултати. Възможно е да се зачитат принципите на ЕС и да се създаде ново и амбициозно партньорство. Точно това вече предложи през март и Европейският съвет. ЕС предложи споразумение за свободна търговия с нулеви мита и без количествени ограничения за стоките. Съюзът предложи тясно митническо и регулаторно сътрудничество и достъп до пазарите на обществени поръчки, за да назовем само няколко примера.
В областта на сигурността ЕС би желал много тясно сътрудничество в защита на нашите граждани и демократични общества. Би следвало да организираме ефективен обмен на разузнавателни данни и информация и да гарантираме, че нашите правоприлагащи органи работят съвместно. Би следвало да си сътрудничим в борбата с престъпността, изпирането на пари и финансирането на тероризма. Можем да си сътрудничим при обмена на ДНК данни, пръстови отпечатъци или резервационни данни на пътниците във въздушния транспорт с цел по-добро проследяване и идентифициране на терористи и престъпници. Готови сме също така да обсъдим механизми за бърза и ефективна екстрадиция и за гарантиране на процесуалните права на заподозрените лица.
Ако Обединеното кралство разбира това и ако бързо намерим решения на оставащите нерешени въпроси, свързани с оттеглянето, включително предпазния механизъм за Ирландия и Северна Ирландия, аз съм уверен, че можем да изградим такова бъдещо партньорство между ЕС и Обединеното кралство, което ще бъде безпрецедентно по своя обхват и задълбоченост.

Оригиналът на статията ще откриете на сайта на в."24Часа" тук https://www.24chasa.bg/mnenia/article/6991938 (link is external)

 Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria