Космическо пространство: Системата „Галилео“ вече има 26 спътника в орбита, които осигуряват по-добър сигнал за спътникова навигация

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-07-26

Oще четири спътника на системата „Галилео“ бяха изведени успешно в орбита от европейския космодрум във Френска Гвиана с помощта на европейската ракета-носител Ariane-5. С мрежата от 26 спътника понастоящем глобалната спътникова навигационна система на ЕС ще осигурява по-прецизен сигнал за широк спектър от ценни услуги.


Понастоящем „Галилео“ предоставя три вида услуги за спътникова навигация:

  • Отворена услуга на „Галилео“: безплатна услуга за позициониране, навигация и определяне на времето. Услугата за определяне на времето става все по-надеждна, точна и бърза (от порядъка на наносекунди) в сравнение с други системи за определяне на местоположението. Тя позволява на системата eCall, която е задължителна за всички нови автомобили в ЕС от 31 март 2018 г., да съобщава местоположението на превозното средство на службите за спешна помощ.
  • Услуга на „Галилео“ за търсене и спасяване:откриване на мястото на излъчване на сигнали за бедствие от активен маяк. С влизането в действие на първите услуги по програма „Галилео“ през декември 2016 г. времето за откриване на лица в бедствие в морето или планината бе намалено от 4 часа в някои случаи до около 10 минути след задействането на авариен маяк. Точността на определяне на местоположението се е подобрила от 10 km без „Галилео“ до под 2 km с „Галилео“. Освен това от следващата година услугата ще изпраща сигнал, информиращ лицето в опасност, че сигналът за бедствие е бил приет и местоположението му определено.
  • Публично регулирана услуга на „Галилео“: кодирана услуга, предназначена за употреба от публичните органи в чувствителни от гледна точка на сигурността сценарии, например при военни операции. Стремежът е да се осигури непрекъснато предлагане на тази услуга дори при най-неблагоприятни условия. Това е особено надеждна и изцяло криптирана услуга за държавните потребители по време на национални извънредни или кризисни ситуации, като например терористични нападения.

Всеки, който разполага с устройство, съвместимо със системата „Галилео“, е в състояние да използва нейните сигнали за позициониране, навигация и определяне на времето. Услугите на „Галилео“ се основават на много точни сигнали, които обаче не са налични през цялото време в тази начална фаза и поради това се използват в комбинация с други системи за спътникова навигация, като например GPS. Всеки спътник, добавен към мрежата на „Галилео“, подобрява стъпка по стъпка разполагаемостта и резултатността в световен мащаб. След като мрежата достигне 30 спътника през 2020 г., системата „Галилео“ ще бъде напълно работоспособна и независима, което означава, че дадено местоположение ще може да се определя самостоятелно навсякъде и по всяко време, като се използват единствено спътниците на „Галилео“.

За повече информация от източника: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/galileo-launch-on-25-july-2018-french-Guiana_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria