Покана за проектни предложения "Подкрепа за развитието и популяризирането на транснационални тематични туристически продукти - използване на синергията между туризъм и културни и творчески индустрии"

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-07-01

Тази покана цели да подкрепи транснационални проекти, които се основават на творческия и иновационен потенциал на културните и творческите индустрии, включително културното наследство, за да развият нов туристически продукт или да подкрепят съществуващи такива.


В съответствие с целите на Европейската година на културното наследство през 2018 г. ще бъдат подкрепени проекти, които предлагат иновативен подход и устойчиви решения, и се основават на тясното сътрудничество между туризма и малки и средни предприятия и професионалисти в областта на културните и творческите индустрии.

Общата цел на поканата е да се проучат ефектите от включването на културата и творчеството при развитието на туристически продукти и услуги от гледна точка на:

• разнообразяване на международния туризъм

• удължаване на сезонността на дестинациите в ЕС и / или подобряване на устойчивостта на туристическите продукти

• насърчаване на иновациите във веригата за създаване на стойност в международния туризъм

Краен срок 19 юли 2018 г.

Допълнителна информация можете да намерите тук.Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria