ЕС и Нова Зеландия започват търговски преговори

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-06-22

Преговорите ще имат за цел да се премахнат пречките пред търговията със стоки и услуги, както и да се изготвят търговски правила, с което да се улесни търговският обмен и да се осигури неговото устойчиво развитие. Първият официален кръг от преговорите между екипите от преговарящи на двете страни ще се проведе от 16 до 20 юли в Брюксел.


Двустранният търговски обмен на стоки между ЕС и Нова Зеландия миналата година бе в размер на 8,7 милиарда евро. По-голямата част от износа на ЕС за Нова Зеландия се формира от отраслите за производство на промишлени стоки, като транспортно оборудване, машини и апарати, а също химикали, пластмаси, храни и услуги. Освен това (по данни за 2016 г.) е регистриран търговски оборот в размер на 4,4 милиарда евро в сектора на услугите. За Нова Зеландия Европейският съюз е третият най-голям търговски партньор, като споразумението би увеличило търговията със стоки с почти 50 %, или с една трета — ако се вземат предвид и стоките, и услугите.

Нова Зеландия е една от развитите икономики в света с най-бързи темпове на растеж. Тя наскоро договори с 10 други държави от Тихоокеанския регион всеобхватното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство (CPTPP). Споразумението между ЕС и Нова Зеландия ще гарантира, че европейските предприятия се конкурират при еднакви условия с предприятията от държави, с които Нова Зеландия вече има сключени търговски споразумения.

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4165_bg.htmКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria