Комисар Мария Габриел стартира общоевропейска кампания с призив към дигиталните министри за повече момичета в сектора на технологиите

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-04-27

Комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел стартира общоевропейска кампания за насърчаване на по-голямото участие на момичетата в ИКТ сектора, която подкрепиха евродепутати от всички държави членки и от различни парламентарни групи.


Комисарят изпрати до ресорния министър на всяка държава писмо с призив да се предприемат действия  за преодоляване на разликата между половете в цифровата сфера. Писмата са подписани от изявени жени евродепутати, работещи активно по въпроса за правата на жените, като за България писмото е подписано от евродепутата Филиз Хюсменова.

"Недостатъчното представителство на жените в предприемачеството, икономическото лидерство и цифровата икономика е пропусната възможност за Европа, която ни струва скъпо. Благодаря на Филиз Хюсменова, която отдавна подкрепя каузата за правата на жените, и на всички членове на Европейския парламент, които прегърнаха каузата да променим ситуацията", коментира Мария Габриел.

В писмото си тя посочва ясни числа, очертаващи сериозността на проблема. Едва 17 процента от 8 милиона експерти в цифровите технологии в ЕС са жени и трудовия пазар страда от тежка липса на кадри.

"В резултат на този парадокс, Европа губи по всички показатели: икономически и социални, както и човешки капитал. Приносът към европейската икономика от включването на жените в цифровите технологии ще възлезе на 16 милиарда евро допълнително към брутния вътрешен продукт на Европа", пише още в писмото си еврокомисарят.

Сред основните причини за слабото участие на жените и момичетата в цифровата икономика са липсата на умения и по-ниския им интерес към природо-математическите и инженерни науки, наличието на стереотипи и липсата на ролеви модели, които да следват.

"Международният ден на момичетата в информационните и комуникационни технологии е добра възможност да предприемем конкретни действия. В стратегията ми Жените в технологиите съм очертала основните причини за слабото участие на жените в технологиите, както и конкретни стъпки за преодоляване на този проблем. За да постигнем истинска промяна, се нуждаем от подкрепата на всички, затова в партньорство с Българското председателство на Съвета на ЕС и предстоящото председателство на Австрия, призовавам с писмото до министрите по цифровите въпроси да обединим сили на европейско и национално ниво за справяне с първопричините на проблема в целия ЕС и всяка страна членка", каза още Мария Габриел.

Тя отбеляза, че Европа има много добри инициативи, които показват, че настоящата ситуация може да бъде променена за добро. Добрите практики ще бъдат представени в София на 25 и 26 юни по време на Цифровата асамблея. Тя ще организира също така на 19 юни в Брюксел специална конференция под надслов "Повече жени в цифровия свят: стратегия за растеж и равенство". Тази конференция ще събере на едно място, политици, млади момичета и момчета, жени предприемачи, инвеститори и всички заинтересовани страни, които активно работят по проблемите за преодоляване на ниското участие на жените в технологиите. В писмото си Мария Габриел призовава държавите да изпратят своите най-добри практики и  ролеви модели, които съществуват във всяка страна до 10 юни 2018 година. Целта е те да станат част от обсъжданията на организираните през юни конференции.

Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news_bg

 Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria