Комисията по енергетика на ЕП гласува за засилване на правилата на ЕС за газопроводи към и от трети държави

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-03-27

Всички газопроводи от трети държави в ЕС трябва да отговарят напълно на правилата на ЕС за пазара на газ на територията на ЕС.


Комисията по енергетика на ЕП гласува миналата седмица за засилване на правилата на ЕС за газопроводи към и от трети държави. Всички газопроводи от трети държави в ЕС трябва да отговарят напълно на правилата на ЕС за пазара на газ на територията на ЕС, гласят изменения към Директивата на ЕС за пазара на газ. Всички изключения трябва да бъдат строго ограничени във времето, а Европейската комисия и засегнатите държави членки трябва да бъдат включени във вземането на решения относно тях, настояват евродепутатите, участвали в заседанието.

Тези правила на ЕС за „третия енергиен пакет“ уреждат, наред с другото, достъпа на трети страни, изискванията за прозрачност, справедливите тарифи и правилното отделяне на производителите от дистрибуторите във веригата за доставки на газ.

По-специално, газопроводите, например от Русия (включително „Северен поток 2“), Норвегия, Алжир, Либия, Тунис и Мароко, трябва да спазват основните разпоредби за създаването на вътрешен пазар на газ, като например отделянето на операторите на преносни системи (ОПС), надзора от страна на независими регулаторни органи и достъпа на трети страни до инфраструктурата, заявяват членове на Комисията по промишленост и енергетика на ЕП: http://epfacebook.eu/qdDpКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria