Бюджетът на ЕС: данни за разходите и вноските по страни членки

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-03-27

Колко средства инвестира ЕС във всяка страна, в какви области и откъде идват парите? Открийте отговорите в нашето актуализирано приложение за бюджета на ЕС.


Наличните данни са от последния публикуван финансов отчет на Европейската комисия за 2016 г. Те показват, че европейското финансиране за България е възлизало на 2,35 млрд. евро. От тези средства 1,15 млрд. евро (49%) са били изразходвани за регионална политика, а още 1,01 млрд. евро (43%) са отишли за селско стопанство.

 

В същото време България е внесла през 2016 г. 384 млн. евро в бюджета на ЕС и е събрала от името на ЕС митнически такси в размер на 89 млн. евро, от които е запазила 20% под формата на административна такса.

 

Вижте повече подробности приложението: http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_bg.htmlКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria