Покани за предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-02-27

В Официалния вестник на ЕС от 22 февруари е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя три покани за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства. Предложенията трябва да са в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2018 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014 – 2020 г.


Очакват се предложения по поканите за следните три области:

  • CEF-TC-2018-1: електронна идентификация (eID) и електронен подпис
  • CEF-TC-2018-1: европейска цифрова библиотека Europeana
  • CEF-TC-2018-1: по-безопасен интернет

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по посочените покани е 30 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията е 15 май 2018 г.

Документацията във връзка с поканите е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.

Източник: http://europe.bg/bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria