Дългосрочният бюджет на ЕС след 2020 г.: Европейската комисия представя вариантите и последиците от тях

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-02-14

Европейската комисия представя днес — преди неформалната среща на лидерите на 23 февруари 2018 г. — различни варианти за нов и модерен дългосрочен бюджет на ЕС, който да осигури ефикасно постигане на неговите приоритети след 2020 г., както и финансовите последици от тези варианти


На неформалната си среща на 23 февруари лидерите на Европейския съюз ще обсъдят начините за адекватно финансиране и превръщане в реалност на приоритетите, които те определиха за Съюза на 16 септември 2016 г. в Братислава и на 25 март 2017 г. в Рим. Двата елемента — определяне на общи приоритети и осигуряване на средства на Съюза, за да ги реализира, са неразделни.

Комисията допринася към тази важна дискусия по три начина: първо, като предоставя необходимите факти за бюджета на ЕС, ползите от него, неговите постижения и добавена стойност. Второ, като изготвя сценарии, показващи финансовите последици от различните възможности за избор на политика. И трето, като показва какви ще бъдат последиците за студентите, изследователите, инфраструктурните проекти и много други в случай, че приемането на новия бюджет на ЕС бъде забавено.

Варианти за бъдещия бюджет на ЕС

Когато се обсъжда колко амбициозни ще са действията на ЕС в области като защита на външните граници на Съюза, подкрепа за истински Европейски съюз за отбрана, помощ за цифровата трансформация на Европа или повишаване на ефективността на политиките на ЕС в областта на сближаването и селското стопанство, е важно лидерите да са наясно какво конкретно означава направеният от тях избор по отношение на финансирането на равнище ЕС. Именно това се опитва да направи днес Комисията, като показва количественото изражение на финансовите последици от различните възможни варианти на политика. Това не са предложенията на Комисията, а представяне на варианти въз основа на идеите, често предлагани по време на публичния дебат. Тяхната цел е съсредоточаване на вниманието, стимулиране на дискусията и предоставяне на солидна фактологична база за вземане на важни решения в бъдеще.

Така например, ако лидерите се споразумеят да спазят често даваното обещание за подобряване на защитата на външните граници на ЕС, това ще струва между 20 и 25 млрд. евро за период от седем години, а цялостна система за управление на границите на ЕС би струвала до 150 млрд. евро. Ясно е, че всеки един от политическите приоритети — Европейският съюз за отбрана, подкрепата за мобилността на младите хора, реализирането на цифровата трансформация на Европа, подпомагането на изследванията и иновациите или подкрепата за истински Икономически и паричен съюз — ще се нуждае от подходящо финансиране, за да се превърне в реалност.

Модернизиране и финансиране на бюджета на ЕС

Комисията също така представя варианти за модернизиране на бюджета на ЕС, включително чрез засилване на връзката между целите на бюджета на ЕС и начина на неговото финансиране. Освен това тя представя възможности за укрепване на връзката — често наричана „обвързаност с условия“ — между финансирането от ЕС и зачитането на неговите основни ценности.

Времето има значение за гражданите и предприятията

Бързото постигане на политическо споразумение за нов, модерен бюджет на ЕС ще бъде от решаващо значение, за да се демонстрира, че Съюзът е готов да работи активно по положителната си политическа програма, очертана в Братислава и Рим.

Следващи стъпки

Европейската комисия ще представи официалното си предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС през следващите месеци — най-късно в началото на май 2018 г. Междувременно Комисията ще продължи да изслушва мнението на всички заинтересовани страни, включително чрез обществените консултации относно приоритетите на ЕС, които започнаха през януари 2018 г.

За повече информация от източника: https://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg
Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria