Основна железопътна връзка се модернизира в България благодарение на инвестициите за сближаване

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-02-01

471.5 млн. евро от Кохезионния фонд са  инвестирани в развитието на железопътната отсечка между градовете Елин Пелин и Костенец.


Този участък е част от високоскоростната железопътна линия между двата най-големи български града София и Пловдив от коридора Изток/Източно Средиземноморие на трансевропейската транспортна мрежа на ЕС (TEN-T). Този коридор преминава през осем страни от ЕС, от Берлин до Атина, като създава важни железопътни връзки в страните от Централна и Южна Европа. Това означава по-плавно пътуване и обмен за България и нейните съседи.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу каза: "Безпроблемните железопътни връзки за пътници и товари ще стимулират регионалното развитие в България и допринасят за изграждането на конкурентна и нисковъглеродна икономика за следващите поколения. Радвам се, че европейският Кохезионен фонд помага за това".

Над 100 млн. евро от Кохезионния фонд са инвестирани в линията София-Пловдив в периода 2007-2013 г.  за изграждането на отсечката между градовете Септември и Пловдив. Отсечката Костенец-Септември понастоящем се финансира с 151,5 млн. евро по линия на Механизма за свързване на Европа (CEF). След приключване на строителните работи по линията София-Пловдив, пътниците ще могат да пътуват между двата града за по-малко от 80 минути при скорости до 160 км/ч.

 Източник: Европейската комисия https://ec.europa.eu/bulgaria/news_bg

 Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria