ЕП приема препоръки за борбата с данъчните престъпления

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-12-13

  • натиск за обществени регистри на собствениците-бенефициенти;
  • правила и санкции срещу посредници, подпомагащи агресивното данъчно планиране;
  • призив за създаването на постоянна комисия по изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами.

  • натиск за обществени регистри на собствениците-бенефициенти;
  • правила и санкции срещу посредници, подпомагащи агресивното данъчно планиране;
  • призив за създаването на постоянна комисия по изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами.

Източник: Европейски парламентКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria