Инвестиционният план на ЕС: как той подкрепя нашите икономики

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-12-12

Депутатите в ЕП гласуват на 12 декември за удължаване на работата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).


Гласуването в пленарна зала ще доведе до удължаване на срока на функциониране на ЕФСИ до края на 2020 г., като целта ще бъде той да мобилизира до 500 млрд. евро инвестиции.

 

ЕФСИ бе създаден през 2015 г. за първоначален срок от три години със задачата да привлече публични и частни инвестиции в европейската икономика в размер на 315 млрд. евро. Той бе предложен от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер в отговор на спада на инвестициите, породен от кризата. Нежеланието за поемане на рискове от инвеститорите бе поставило под въпрос реализацията на редица обещаващи проекти.

 

Фондът, управляван от Европейската инвестиционна банка, пое ангажимент да покрие евентуални загуби, които могат да настъпят по подбрани проекти. Така той намали риска за инвеститорите и направи много бизнес идеи по-привлекателни.

 

До ноември 2017 г. одобреното финансиране от ЕФСИ е доближавало 50 млрд. евро, а очакваните общи инвестиции по проектите в цяла Европа са надхвърляли 250 млрд. евро. Вижте в долната таблица за разпределението на проектите по страни.

Ефект от работата на ЕФСИ по страни (от стартирането на фонда до ноември 2017 г.)

 

Страна

Одобрено финансиране по ЕФСИ (в млн. евро)

Очаквани общи инвестиции по одобрените проекти (в млн. евро)

Австрия

930

2 821

Белгия

1 261

5 832

България

355

1 586

Хърватия

186

741

Кипър

45

81

Чехия

547

2 481

Дания

525

1 606

Естония

112

803

Финландия

1 414

5 634

Франция

7 822

36 808

Германия

5 020

21 752

Гърция

1 643

5 529

Унгария

73

1 229

Ирландия

978

3 948

Италия

6 461

36 731

Латвия

182

615

Литва

324

934

Люксембург

89

284

Малта

11

34

Холандия

2 350

8 368

Полша

2 515

8 869

Португалия

1 893

5 450

Румъния

326

1 078

Словакия

473

1 225

Словения

59

490

Испания

5 156

30 812

Швеция

1 751

6 256

Великобритания

2 795

19 260

Многостранни операции

4 305

40 357

Общо за ЕС

49 604

251 611

Данни: Европейска комисия

Източник: Европейски парламентКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria