Възобновяеми източници на енергия: какъв е делът им в Европа и в България

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-11-27

Парламентът разисква още по-широкото използване на възобновяеми източници на енергия. Вижте какъв е делът им днес в потреблението в ЕС и целите за 2020 г.


На 28 ноември комисията по енергетика в ЕП одобри промени в директивата за възобновяемата енергия, които включват амбициозни цели за производството от „зелени“ източници - слънце, вода, вятър, биомаса. Заложени са и нови принципи за финансова подкрепа на подобни енергийни проекти и утвърждаване на правото на всеки да произвежда собствена енергия от възобновяеми източници.

 

Европа вече е извървяла дълъг път в тази насока. Според настоящите правила до 2020 г. 20% от енергийното потребление в ЕС трябва да идва от възобновяеми източници. За да се постигне общата цел, са формулирани и национални цели. Както показва таблицата по-долу, повечето страни в ЕС са достигнали или са на път да достигнат целите си за 2020 г.

Европейската комисия предлага нова цел за целия ЕС от 27% за 2030 г. Това предложение се основава на споразумение между държавните ръководители от 2014 г. Депутатите в комисията по енергетика обаче смятат, че Европа може да постигне повече, и предлагат целта да бъде дял от 35% на енергията от възобновяеми източници към 2030 г.

 

Авторът на позицията на ЕП по промените в директивата за възобновяемата енергия Хосе Бланко Лопес (С&Д, Испания) заяви: „Европа трябва да направи повече - нужни са по-големи амбиции по отношение на енергията от възобновяеми източници, ако искаме да изпълним ангажиментите си от Париж, да се борим с измененията в климата и да поведем прехода в енергетиката.“

Дял на енергията от възобновяеми източници (в % от брутното крайно потребление на енергия)

                                       

2015 г.            

Цели за 2020 г.            

ЕС

16,7

20

Швеция

53,9

49

Финландия

39,3

38

Латвия

37,6

40

Австрия

33

34

Дания

30,8

30

Хърватия

29

20

Естония

28,6

25

Португалия

28

31

Литва

25,8

23

Румъния

24,8

24

Словения

22

25

България

18,2

16

Италия

17,5

17

Испания

16,2

20

Гърция

15,4

18

Франция

15,2

23

Чехия

15,1

13

Германия

14,6

18

Унгария

14,5

13

Словакия

12,9

14

Полша

11,8

15

Кипър

9,4

13

Ирландия

9,2

16

Великобритания

8,2

15

Белгия

7,9

13

Холандия

5,8

14

Малта

5

10

Люксембург

5

11

Източник: Евростат

Допълнителна информация Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria