Ден срещу насилието спрямо жените: ЕП настоява за още напредък

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-11-24

Парламентът се включи в отбелязването на деня за премахване на насилието спрямо жените и призова за прилагане на постигнатите международни договорености.


Насилието спрямо жените е сериозен проблем в Европа. Изследване на Европейската агенция за основните свободи показва, че една от всеки три жени на възраст над 15 години е била жертва на физическо или сексуално насилие. Последните налични данни (от 2015 г.) показват, че годишно в полицейските служби в ЕС се регистрират 215 000 престъпления, свързани със сексуалното насилие.

 

На 25 ноември, международния ден за премахване на насилието спрямо жените, Парламентът отново се включи в инициативата „Orange the World“ („Оцвети света в оранжево“). Сградата на ЕП в Брюксел бе осветена в оранжево - цвят, който символизира по-светло бъдеще, в което няма насилие спрямо жени и момичета.

Отбелязването тази година идва в момент на засилено внимание във връзка с разкритията за сексуален тормоз в Холивуд и онлайн кампанията #MeToo, насърчаваща откритата дискусия за случаите на насилие. Европейският парламент обсъди мерките, които вече са взети и които са нужни в ЕС, на пленарното си заседание през октомври.

 

Нужен е напредък по Конвенцията от Истанбул

 

Парламентарната комисия по равенство на половете проведе среща на 21 ноември с депутати от националните парламенти, за да обсъди процеса на ратификация на Конвенцията от Истанбул, криминализираща насилието, основано на пола. Конвенцията предвижда санкции за престъпленията, мерки за превенция и подкрепа на жертвите.

 

Документът е влязъл в сила от август 2014 г., но макар че е подписан от всички държави в ЕС, само 17 са го ратифицирали. В България също ратификацията не е приключила.

 

По време на срещата в ЕП председателката на комисията по равенство на половете Вилия Блинкевичиуте (С&Д, Литва) приветства включването на ЕС като страна по конвенцията: „Парламентът смята, че присъединяването към конвенцията е много важна стъпка“, каза тя.

 

Ръководителката на Европейския институт за равенство на половете Вирджиния Лангбак подчерта нуждата от подкрепа на политическо ниво за справяне с проблема: „Ние имаме нужда от политически ангажимент... Кампанията #MeToo показа, че ако днес направим изследване, степента на изнасяне на факти ще бъде много по-висока.“

Допълнителна информация от източника: http://www.europarl.europa.eu/news/bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria