Служба на ЕС отчита 1,3 млн. искания за убежище в Европа през 2016 г.

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-11-21

Миграционният натиск към Европа е намалял слабо през 2016 г., показват представени в ЕП данни от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.


Службата представи на 21 ноември в парламентарната комисия по вътрешни работи своя годишен отчет за 2016 г., който показва, че 1,3 млн. души са потърсили убежище в Европа. Това означава спад от 7% спрямо 2015 г., когато беше регистриран върхът на миграционната криза. Данните обхващат страните от ЕС плюс Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

 

Най-много искания са получени от сирийски граждани (26% от всички), значителен дял са и тези от афганистанци, иракчани и пакистанци. Броят на подадените искания от нигерийци се е увеличил с 51% спрямо 2015 г. Близо една трета от всички искания са от непълнолетни.

 

Не всички искания за предоставяне на убежище се одобряват. От взетите 1 148 680 решения на първа инстанция 698 750 са положителни (т.е. 61%).

 

Външните граници на ЕС продължават да бъдат подложени на натиск. Регистрирани са 511 000 случая на незаконно пресичане на границите. От друга страна броят на случаите по маршрута през Турция е намалял значително: от 885 хил. случая през 2015 г. на 182,500 през 2016 г.

 

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

 

Европейската служба е създадена през 2010 г. с цел да помага на държавите-членки при овладяването на миграционни вълни и за изпълнението на законодателството на ЕС в областта. Тя оказва съдействие на държави-членки, подложени на особено тежък натиск.

 

Миграционната криза от 2015 г. направи необходимо обновяването на общата европейска система за предоставяне на убежище. Парламентът призова през декември 2016 г. за разширяване на ролята на службата, превръщането й в Агенция на ЕС за даването на убежище и осигуряването на ресурси, за да може тя да помага ефективно на държавите-членки при кризи.

 

„Основната идея на Европейската агенция за убежището е, че трябва да работим заедно в тази област. Имаме нужда от европейско решение - не решение за отделните държави-членки, а едно общо европейско решение“, заявява депутатът Петер Нидермюлер (С&Д, Унгария), който е автор на доклада на Парламента за разширената роля на службата.   

Допълнителна информацияот източника: http://www.europarl.europa.eu/news/bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria