Комисията започна обществена консултация относно фалшивите новини и онлайн дезинформацията

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-11-14

Това е въпрос, с който комисар Габриел се ангажира при встъпването си в длъжност.


Стартът на публичното допитване е на конференция със заинтересовани страни в Брюксел на 13 ноември 2017 г..

Гражданите, социалните медии, новинарски организации (излъчващи радио- и телевизионни оператори, печатни медии, новинарски агенции, онлайн медии и проверители на факти), изследователи и публични органи се приканват да споделят мненията си в рамките на обществената консултация до средата на февруари. Чрез нея ще бъдат събрани мнения за това какви действия могат да бъдат предприети на равнище ЕС, за да се предоставят на гражданите ефективни инструменти за идентифициране на надеждна и проверена информация и за адаптиране към предизвикателствата в ерата на цифровите технологии.

Освен обществената консултация ЕК създава експертна група на високо равнище с участието на представители на научните среди, онлайн платформи, информационни медии и организации на гражданското общество. Дейността на експертната група на високо равнище и резултатите от обществената консултация ще допринесат за разработването на стратегия на равнище ЕС за борба с разпространението на фалшиви новини. Тя ще бъде представена през пролетта на 2018 г.

"В основата на моите действия стои защитата на правото на гражданите на качествена информация, което е един от фундаментите на нашата демокрация," отбеляза комисарят Мария Габриел. "Искам да се проведе открита и широка дискусия за фалшивите новини, за да вземем мерки във връзка с това явление и да преодолеем предизвикателствата, които стоят пред нас."

За повече информация

Обществена консултация

Покана за представяне на кандидатури: Експертна група на високо равнищеТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••

Пряко излъчване онлайн на конференцията с участието на множество заинтересовани страни: 13 ноември и 14 ноември

Източник: Европейската комисия https://ec.europa.eu/bulgaria/news_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria