Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност почти 330 милиона евро от Кохезионния фонд за финансиране на изграждането на части от автомагистрала „Струма“: лот 3.1 между Благоевград и с. Крупник и лот 3.3 между градовете Кресна и Сандански.

" />

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност почти 330 милиона евро от Кохезионния фонд за финансиране на изграждането на части от автомагистрала „Струма“: лот 3.1 между Благоевград и с. Крупник и лот 3.3 между градовете Кресна и Сандански.

">

Политика на сближаване: инвестиции за по-бързи и безпрепятствени транспортни връзки в България

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-11-13

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност почти 330 милиона евро от Кохезионния фонд за финансиране на изграждането на части от автомагистрала „Струма“: лот 3.1 между Благоевград и с. Крупник и лот 3.3 между градовете Кресна и Сандански.


Магистралата свързва югозападната част на страната с гръцката граница и е част от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••. ЕС подпомогна изграждането на лотове 1, 2 и 4 от АМ „Струма“, като предостави 291 милиона евро от фондовете за политиката на сближаване в рамките на бюджета на ЕС за периода 2007—2013 г. „По-добрата свързаност е двигател на растежа“, заяви комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу. „Тя дава сериозен стимул на търговията и туризма и осезаемо подобрява качеството на живот на гражданите в ежедневен план. Миналата седмица председателят Юнкер и колегиумът на членовете на Комисията се срещнаха с българското правителство във връзка с подготовката на Българското председателство на Съвета и инфраструктурните проекти, отнасящи се до свързаността, бяха една от основните теми в нашите разговори. Този проект е свидетелство за това, че изпълняваме ангажимента си за изграждане на по-бързи и безпрепятствени транспортни връзки на територията на България и между България и нейните съседи.“

Освен това, отново в областта на транспортната инфраструктура, Комисията одобри поисканото от националните органи изменение на програмата относно транспортната инфраструктура на България по политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. Програмата предвижда средства на стойност 1,6 милиарда евро от фондовете на ЕС. Тя бе изменена, за да се създаде възможност за по-добра подготовка на железопътните проекти чрез осигуряване на ефективно взаимно допълване с Механизма за свързване на Европа Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••по линията Пловдив—Бургас и чрез пренасочване на част от финансирането към инвестиции в интелигентни системи за управление и безопасност на трафика.

Източник: Европейската комисияКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria