Наркотици: Парламентът иска по-бързи действия срещу нови психоактивни вещества

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-10-23

Депутатите одобряват правила за ускоряване на обмена на информация между страните в ЕС за забрана на вещества, за които се предполага, че са опасни.


В борбата с наркотиците времето за реакция на нови заплахи е от критично значение. Престъпни групи могат да внесат малки изменения в производствения процес и да синтезират нови субстанции. Подобно на опиата фуранилфентанил, те могат да бъдат толкова опасни, колкото хероина и кокаина, но с „предимството“, че все още не са забранени. Властите трябва да анализират тези вещества, преди да ги изтеглят от пазара. Над сто нови психоактивни субстанции се появяват на пазара всяка година.

 

Парламентът гласува на 24 октомври промени в законодателството, които целят да съкратят  наполовина времето за обявяване на вещества, синтезирани от легални съставки, за опасни и вкарването им в забранителния списък. Предвижда се подобряване на работата на системата за ранно предупреждение между страните в ЕС и разширяване на правомощията на Европол.

 

Наказателни санкции

 

Промените налагат и криминална отговорност за въвлечените в търговията с тези вещества. Депутатката Тереса Хименес-Бесерил (ЕНП, Испания), авторка на доклад по проблема, посочва, че тези наркотици „се продават в Интернет и производството и продажбата нито се наказват, нито са криминализирани“.  

 

Михал Бони (ЕНП, Полша), който е подготвил доклад за системата за ранно предупреждение, също изтъква нуждата от „борба срещу организираната престъпност, доставяща подобни субстанции“.

 

Промените, по които е постигнато съгласие със Съвета, налагат в целия ЕС наказание от поне 10 години лишаване от свобода за производството, дистрибуцията и продажбата на най-опасните нови вещества.

Източник: Европейски парламентКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria