Младежка конференция EYE 2018: дайте принос за бъдещето на Европа

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-10-13

През юни 2018 г. Парламентът посреща за трети път хиляди млади европейци в Страсбург за дискусия относно бъдещето на Европа. Регистрирайте се за участие!


Третото издание на Европейската младежка конференция EYE 2018 ще се проведе на 1-2 юни 2018 г. В нея се очаква да вземат участие 8 000 европейци на възраст между 16 и 30 години, които ще споделят идеи и ще разискват с депутати и други ключови фигури по актуални европейски теми.

 

Направените по време на събитието предложения ще бъдат събрани в доклад, който ще бъде предаден на депутатите в ЕП през юли 2018 г. След това парламентарните комисии ще подложат идеите на обсъждане през есента на 2018 г.

 

Събитието е отворено за всички европейци на възраст между 16 и 30 години. Желаещите да участват трябва да се организират в групи от най-малко 10 души. Няма такса за участие в конференцията, но участниците ще трябва да покрият разходите си за транспорт, настаняване и храна.

 

Регистрирайте се онлайн до 31 декември 2017 г!

Източник: Европейски парламентКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria