Трафикът на хора: каква е ситуацията в ЕС

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-10-17

Трафикът на хора разрушава живота на хиляди хора из Европа. Открийте фактите преди Европейския ден срещу трафика на 18 октомври.


Според доклад на Европейската комисия през 2013 и 2014 г. държавите в ЕС са регистрирали 15 846 установени или предполагаеми жертви на трафика на хора. От тях 76% са жени или момичета. Тъй като често такива престъпления остават нерегистрирани, реалните числа могат да бъдат далеч по-големи.

 

Две трети от регистрираните жертви са били подложени на сексуална експлоатация; в 21% от случаите целта е била принуждаване към труд, а в останалите 12% - просене, извличане на органи или използване на жертвите като домашни прислужници.

 

Повечето установени жертви са граждани на страни от ЕС, като България е сред петте страни, от които произлизат най-много жертви на трафика.

 

Какво прави Парламентът

 

Европейският парламент прие през 2011 г. директива за борба с трафика на хора, която покрива мерки за предотвратяване, за подкрепа на жертвите и за съдебно преследване на извършителите.

 

През 2016 г. депутатите приеха две резолюции през май и юли с препоръки за подобряване на ситуацията. Те призоваха държавите в ЕС да приложат по-добре съществуващото законодателство и да осигурят подкрепа за жертвите.

 

Прочетете повече за напредъка в борбата с трафика на хора в ЕС.

 

Трафикът на хора по света

 

Смята се, че около 21 млн. души по света са принудени да извършват определена трудова дейност чрез използването на насилие, тормоз или заплахи (т.нар. принудителен труд). Жените съставляват около 70% от всички жертви на трафик, като много от тях са принуждавани да предлагат сексуални услуги.

Източник: Европейски парламент http://www.europarl.europa.eu/news/bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria