Дирекцията за писмени преводи на Европейската комисия обявява началото на конкурса за млади преводачи Juvenes Translatores

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-09-03

Дирекцията за писмени преводи на Европейската комисия обявява началото на конкурса за млади преводачи Juvenes Translatores за 11-а поредна година.


Темата на текстовете, които младите преводачи от цяла Европа ще трябва да преведат в тазгодишното издание на конкурса Juvenes Translatores, ще бъде „ЕС 60 — 60-ата годишнина от подписването на Договора за създаване на Европейската общност‟. Регистрацията за 11-ото издание на конкурса за млади преводачи, организиран от Дирекцията за писмени преводи на Европейската комисия, започва в 13:00 ч. на 1 септември 2017 г. Училищата могат да се регистрират на уебсайта http://ec.europa.eu/translatores. Срокът за регистриране продължава до 13:00 ч. на 20 октомври, а онлайн формулярът за регистрация е достъпен на всички официални езици на ЕС.

Източник: ЕК https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores
Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria