" /> ">

Национална покана за кандидатстване по КД3, дейност "Структурен диалог", сектор "Младеж"

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-09-04

Публикувана Националната покана за кандидатстване по КД3, дейност "Структурен диалог", сектор "Младеж".


краен срок за кандидатстване 04 октомври 2017г., 13:00 часа българско време.

 

Текстът на поканата е достъпен тук.

Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

Източник: Център за развитие на човешките ресурсиКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria