Тероризъм: 80% от европейците искат от ЕС мерки срещу заплахата

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-09-01

Четири от всеки пет европейци искат ЕС да направи повече в борбата с тероризма, показва последното изследване Евробарометър.


Противопоставянето на тероризма е областта, в която най-голям дял граждани очакват мерки на европейско ниво. Освен това 68% от анкетираните искат по-активни действия от ЕС в областта на сигурността и отбраната.

 

Какво прави Парламентът

 

Европейският парламент работи по редица мерки за засилване на сигурността.

 

През февруари депутатите одобриха правила, криминализиращи в целия ЕС деяния, свързани с подготовката на терористични актове, като пътуването в чужбина за получаване на обучение. Друг приет законодателен акт налага задължение на страните-членки да извършват проверки в бази данни за всеки човек, влизащ или излизащ от ЕС.

 

Парламентът създаде специална комисия през юли, която ще направи преглед на мерките в ЕС в борбата с тероризма и ще се опита да идентифицира евентуални слабости. Срокът за представяне на доклада на комисията е 12 месеца.

 

Подготвят се промени в правилата на ЕС срещу прането на пари - една от целите е по-добро споделяне на информация между националните служби за идентифициране на финансови потоци, свързани с тероризма.

 

Депутатите финализират и законодателство за нова система за регистрация на хора, влизащи в и излизащи от ЕС, която ще замени подпечатването на паспорти с нова електронна система, съхраняваща данните.

 

Прочетете повече за това какво прави Парламентът срещу заплахата от тероризъм на нашата специална страница.

 

Изследването Евробарометър

 

Изследването Евробарометър бе поръчано от Европейския парламент и проведено между 18 и 27 март сред представителна извадка от 27 901 души от всички страни в ЕС.

Източник: Европейски парламентКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria