в помощ на гражданите на ЕС на възраст над 35 години да намерят работа, стаж или практика в друга страна от ЕС, както и на работодателите да намерят квалифицирана работна сила.

" /> в помощ на гражданите на ЕС на възраст над 35 години да намерят работа, стаж или практика в друга страна от ЕС, както и на работодателите да намерят квалифицирана работна сила.

">

„Reactivate“ - схема на ЕС за трудова мобилност в помощ на гражданите на ЕС на възраст над 35 години

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-08-10

Имате ли навършени 35 години или повече?
Безработен ли сте?
Ако е така, тогава точното решение за вас може да e „Reactivate“ - схема на ЕС за трудова мобилност в помощ на гражданите на ЕС на възраст над 35 години да намерят работа, стаж или практика в друга страна от ЕС, както и на работодателите да намерят квалифицирана работна сила.


Работа зад граница не само за онези, които са пропуснали години и са дипломирани наскоро. Схемата на ЕС за професионална мобилност „Reactivate“ има за цел да помогне на по-възрастни работници, които искат да разширят хоризонтите си.

„Reactivate“ е насочена към безработни и дългосрочно безработни, които търсят работа, но е достъпна и за хора, които търсят възможност за промяна на професията в нова държава, независимо от образователното си ниво и предходния си професионален опит.

 

Тази схема представлява разширение на програмата Твоята първа работа с EURES за професионална мобилност в рамките на ЕС за лица на възраст от 18 до 35 години и за работодатели. Вместо към младите работници, схемата „Reactivate“ е насочена към хора на възраст не по-малко от 35 години, които имат желание да се преместят в друга държава — членка на ЕС, с цел работа, стаж или възможност за професионална подготовка.

 

Схемата предлага съобразена с нуждите подкрепа през целия процес на набиране и търсене на съответствие, включително финансова помощ за посрещане на разходите, понесени при езиково обучение, признаване на квалификациите или пътуване зад граница, включително преместване на семейството.

 

Освен на отделни хора, „Reactivate“ може да помогне и на работодатели, и по-специално на предприемачи, управляващи малки и средни предприятия. Те могат да получат помощ за намиране на работници от други държави, за трудни за попълване работни места, както и да се обърнат към службите на „Reactivate“ за помощ при управлението на предложенията за работа и търсенето на съответствие между свободните длъжности и кандидатите от ЕС. Има достъп до финансова помощ и за МСП, които подготвят програми за въвеждане на работното място на своите новоназначени работници.

 

Проявявате ли интерес? За да видите дали вие или вашата фирма имате право да използвате службите по заетостта и дейностите за подпомагане на „Reactivate“, както и за координати за връзка, посетете eures.europa.eu и следвайте препратката „Reactivate“ вдясно на началната страница.

 

Схемата е отворена за търсещи работа лица и работодатели от всички държави — членки на ЕС.  Възможно е да няма непосредствен достъп до услугите във всички държави от ЕС, но службите по заетостта на „Reactivate“ могат да помогнат на търсещи работа и на работодателите от всяка държава — членка на ЕС.

 

Като свързва търсещи работа с работодатели — и работодатели с търсещи работа — в целия ЕС, „Reactivate“ може да ви помогне да намерите онази възможност за работа, която търсите, както и да засили конкурентоспособността на предприятията на ЕС.

 

Връзки по темата:

Reactivate

Твоята първа работа с EURES

Reactivate — целева схема за мобилност (брошура)

Reactivate — целева схема за мобилност (ръководство)

 

 

Допълнителна информация:

 

Търсене на съветници на EURES

 Източник: https://ec.europa.eu/eures/public/bg/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/are-you-35-or-older-unemployed-give-your-career-a-boost-with-support-from-reactivate?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feures%2Fpublic%2Fbg%2Fnews-articles%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_U2TwYOTdC3eS__column-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_backLabelKey=news.articles.back.to.list&_101_INSTANCE_L2ZVYxNxK11W_showAssetFooter=true

 
Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria