проучване Евробарометър от март 2017 г. 75% от запитаните заявяват, че ЕС трябва да направи повече за защитата на околната среда. Данните показват ръст от 8 процентни пункта спрямо предходната година.

" /> проучване Евробарометър от март 2017 г. 75% от запитаните заявяват, че ЕС трябва да направи повече за защитата на околната среда. Данните показват ръст от 8 процентни пункта спрямо предходната година.

">

Три четвърти от европейците искат по-голяма намеса от ЕС за защита на природата

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-08-30

В проучване Евробарометър от март 2017 г. 75% от запитаните заявяват, че ЕС трябва да направи повече за защитата на околната среда. Данните показват ръст от 8 процентни пункта спрямо предходната година.


Европейският съюз е решен да допринесе за опазването на природата и в последните години бяха приети важни законодателни актове за ограничаване на потреблението на найлонови торбички и срещу незаконните превози на отпадъци. Предстои приемането на още редица мерки на европейско ниво.

 

Промени в климата

 

Решението на САЩ за оттегляне от Споразумението за климата от Париж създаде несигурност относно бъдещите световни усилия за предотвратяване на опасното затопляне. Въпреки това Парламентът остава ангажиран с изпълнението на амбициозните цели на ЕС.

 

Депутатите работят по реформиране на схемата за търговия с емисии за засилване на стимулите за по-чисто производство, определянето на национални цели за намаляване на емисиите в транспорта, строителството, селското стопанство и управлението на отпадъците, както и мерки за опазване на горите в ЕС, абсорбиращи въглероден диоксид.

 

Делегация на Парламента ще вземе участие на следващата световна конференция за климата през ноември 2017 г. в Бон, Германия. Целта на срещата е да се гарантира напредък по прилагането на Споразумението от Париж.

 

Кръгова икономика

 

В програмата на Парламента е и пакет от законодателни предложения за ограничаване на отпадъците, подобряване на тяхното управление и насърчаване на рециклирането.

 

Замърсяване на въздуха и емисии от коли

 

Замърсяването на въздуха причинява около 400 000 случая на преждевременна смърт в ЕС всяка година. През 2016 г. Парламентът одобри ограничения на емисиите на някои ключови замърсители, сред които са азотните оксиди, серният диоксид и фините прахови частици.

 

Депутатите работят в момента по правила за одобряването на моделите автомобили, които трябва да направят тестовете за безопасност и за замърсяване по-независими и да въведат по-строг контрол върху колите, които вече са на пътя.

 

Природа и биоразнообразие

 

Парламентът призова в доклад от март 2017 г. за защита на уникалната и уязвима екосистема на Арктика и поиска спиране на добива на природен газ и нефт в арктическите територии. Миналата година пък депутатите одобриха план за действия срещу трафика на диви животни, като подчертаха нуждата от световно сътрудничество.

Допълнителна информацияот източника: Европейски парламент http://www.europarl.europa.eu/news/bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria