Стаж в ЕП: придобийте европейски опит

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-08-20

Стажът в Европейския парламент е уникална възможност за Вашата кариера и незабравимо преживяване. Кандидатствайте до 15 октомври.


Като стажант в Европейския парламент Вие ще имате шанс да придобиете реален опит в международна среда, да се срещнете с хора от цяла Европа и да разберете по-добре как функционира една сложна и влиятелна политическа институция. Вие ще се включите пряко в работата на Парламента, което ще Ви даде възможност да обогатите автобиографията си и да създадете ценни професионални контакти.

 

Предлагаме различни видове стаж - можете да кандидатствате както по общата програма, така и в специализирани области като журналистика, комуникации, изследвания и писмени преводи.

 

Продължителността на стажа варира – например, платените стажове за всички завършили висше образование (по програмата „Робер Шуман“) са за пет месеца. Предлагат се стажове и за студенти, които все още не са завършили образованието си.

 

Как да кандидатствате

 

Повече информация за различните стажове и сроковете за кандидатстване можете да откриете на тази страница.

 

В момента се приемат заявки за стажове за завършили висше образование. Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври, а началото на стажа е от 1 март 2018 г. Ако се интересувате, попълнете онлайн формуляра.

Допълнителна информацияот източника: Европейски парламент http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20170705STO79037/stazh-v-iep-pridobiitie-ievropieiski-opitКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria