ОБЯВЕНА е процедура за подбор на проекти "СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ"

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-08-21

Допустими кандидати са работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.


Работодателите ще могат да осигурят специфично продължаващо обучение за заетите при тях лица или да наемат безработни лица, които да бъдат обучени в конкретните знания, нужни за работа в компанията.

Общият бюджет е 10 000 000 лв., разделен между двата компонента на процедурата, в зависимост от прилагания режим на държавни помощи. По Компонент 1 кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 3 911 660 лв., а по Компонент 2 – между 50 000 лв. и 391 166 лв. Общата стойност за обучението за едно лице, включено в проект, не трябва да надвишава 3 000 лв.

Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да са свързани от една страна с включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения, както и осигуряване от страна на работодателя на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица на несубсидирана заетост. Дейностите могат да бъдат насочени и към включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица и включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

След успешното завършване на обученията работодателите се задължават да запазят заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в дейностите, за период от 6 месеца след приключване на проекта.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 31.10.2017 г., 17:30 часа.

Условията за кандидатстване можете да намерите на:
http://esf.bg/procedures/specifichni-obuchenija/Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria