" /> ">

Вземете участие в гражданския диалог със замeстник председателя на ЕК Юрки Катайнен

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-07-17

Диалогът ще се проведе на 21 юни /петък/ от 15 до 16:30 часа в Европейската комисия в България

ул. "Г. С. Раковски" 124


Какво бъдеще очаква ЕС и България като част от Съюза?
Как се разпределя бюджетът на ЕС? Защо ни е обща отбрана на външните граници?

Елате на 21 юли, за да обсъдим тези и още въпроси със заместник-председателя на Европейската комисия Jyrki Katainen и заместник министър-председателя на България Томислав Дончев (Tomislav Donchev).
Запишете се предварително, за да ви пазим място!

Формуляр за регистрация ➡ ➡ ➡
https://docs.google.com/forms/d/14MUFs4qUCFWDnjb48tkaMbCo5L4RDa8yCMTsrhnonWs/edit

Заради засилените мерки за сигурност около събитието елате най-късно в 14.30 ч.!Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria