Европейската комисия отпуска още 1.22 млн. евро за България за подобряване на условията за прием и настаняване на бежанци

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-07-10

Така общо спешната помощ за справяне с миграцията и охраната на границите, предоставена на България, достига 170 милиона евро.


Средствата също така ще подкрепят дейностите на UNHCR Bulgaria / UNCHR в областта на мониторинга на процедурите по получаване на официален бежански статут и по осигуряването на правна, психологическа и психосоциална подкрепа на деца бежанци http://bit.ly/2v2XCMR

Комисията допълва, че по националните програми до 2020 г. нашата страна получава още 91 милиона евро.Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria