Политика за климата: „Трябва да ускорим прехода към нисковъглеродна икономика“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-06-13

Ако не изпълним ангажиментите си относно климата, Споразумението от Париж ще остане само миг в историята, казва депутатката Адина-Йоана Вълян (ЕНП, Румъния).


Решението на САЩ за оттегляне от споразумението за климата в Париж ще има не само екологични, но и икономически последици, тъй като ще повлияе на конкурентоспособността на бизнеса, подчерта председателката на комисията по околна среда в ЕП Адина-Йоана Вълян. В интервю преди пленарния дебат по темата на 14 юни тя призова за ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика и за изпълнение на поетите ангажименти за финансиране на климатичната политика.

 

В каква степен Споразумението от Париж е уязвимо от решението на президента на САЩ Доналд Тръмп за оттегляне?

 

Слабостта на споразумението е в неговия доброволен характер, така че изпълнението му ще зависи от това доколко добре се развива глобалната икономика в бъдеще. Опасността идва от посланието, че икономиката стои преди нашите ангажименти към планетата. Това е един много консервативен подход, но е лесно той да бъде обяснен на хората и е привлекателен за много политици по света.

 

Към момента бих искала да видя повече пари на масата. САЩ даваше своя принос за Зеления фонд за климата, докато други страни само са заявили намерение да направят вноски след първоначалния период на прилагане на Споразумението от Париж. Ние също трябва да направим нашите финансови вноски - това ще покаже, че се отнасяме сериозно към ангажиментите си.

 

Трябва да подкрепим с парите си това, което говорим с устите си. Ако не го направим, тогава споразумението от Париж ще бъде само един миг в историята, когато решихме да направим нещо за климатичните изменения, но всъщност се провалихме.

Източник: Европейски парламентКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria