Таяни на срещата на върха: „Даването на убежище в ЕС трябва да се реформира“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-06-22

В началото на среща на държавните ръководители в ЕС председателят на Парламента Антонио Таяни подчерта нуждата от решения в сферата на сигурността и миграцията.


Председателят на Парламента Антонио Таяни призова за спешни решения по проблемите пред ЕС в реч на срещата на Европейския съвет на 22-23 юни. „Брекзит, кризите извън и в рамките на нашите граници, страховете на гражданите от глобализацията, подтикват все повече хора да търсят защита в една обединена Европа“, заяви той пред държавните ръководители. „Ако оставим въпросите на сигурността, имиграцията, безработицата или изменението на климата без решения, вакуумът ще бъде запълнен от реториката на популизма“.

„Правото на убежище, както и солидарността, са част от нашите основни ценности. Това обаче не означава, че не трябва да бъдем категорични при противодействието си на нелегалната имиграция“, подчерта г-н Таяни един ден след конференцията в ЕП за управлението на миграционните потоци.

 

Той посочи, че правилата на ЕС в областта на даването на убежище трябва да се променят. „Настоящата система за разпределяне на тежестите се провали. Отговорността е върху всички институции на ЕС да вземат без отлагане решение относно реформата на правото на убежище“. Председателят на Парламента допълни, че е нужно затягане на контрола на външните граници и сътрудничество със страните в Африка.

 

Борбата с тероризма изисква тясно сътрудничество в ЕС, подчерта г-н Таяни. „Истинската сигурност зависи от способността да си сътрудничим, да се доверяваме един на другиго, да споделяме бази данни и информация, технологии и добри практики, от координацията между европейските разузнавателни служби и службите на други държави“, каза той.

 

По отношение на отбраната той каза, че става „все по-очевидно, че ЕС трябва да си осигури капацитет за намеса“. Парламентът е готов да дискутира предложението на Комисията за Европейския фонд за отбрана, заяви той.

 

Няколко седмици след решението на САЩ да се оттегли от Споразумението за климата от Париж, Антонио Таяни припомни, че изменението на климата „не е измислица, а драматична реалност, която обърква живота на милиони хора“.

 

Той също така подчерта, че Европа трябва да укрепи индустриалната си база: „Европейците не искат да продължават да бъдат свидетели на преместването на промишлените дейности, вероятно с цел да се инвестира на места с по-малко социални правила или с по-ниски екологични стандарти“ .

Източник: Европейски парламент http://www.europarl.europa.eu/news/bg/Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria