" /> ">

Специфичните препоръки за България в рамките на Европейския семестър

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-06-01

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Европейската комисия отговарящ за еврото и социалния диалог, който официално ще представи препоръките за България на 2 юни 2017 г. от 09:00 часа, зала "Роял 3", София Хотел Балкан, коментира:


 

"Очакванията са България да спази Пакта за стабилност и растеж както през 2017 г., така и през 2018 г., което изпраща положителен сигнал към инвеститорите.  За да се постигне устойчив икономически растеж и да се подобри жизненият стандарт на българските граждани, препоръчваме България да ускори своята програма за структурни реформи. 

Ние отчитаме постигнатия напредък в укрепването на банковата система, но сме на мнение, че е необходима още работа, за да се преодолеят оставащите слабости във финансовия сектор, като например високото равнище на необслужваните кредити. 

Препоръчваме също така да се осигурят по-добро съдействие на търсещите работа и по-добър достъп до качествено образование и здравни услуги. 

Подобряването на събираемостта на данъците и на спазването на данъчното законодателство и намаляването на размера на неформалната икономика са мерки, които могат да повишат атрактивността на българската икономика и доверието в нея. 

През следващата седмица ще бъда на посещение в София и очаквам с голям интерес да обсъдим нашите препоръки с министри, депутати и социални партньори."

Препоръките на Европейската комисия за България ще бъдат официално представени в София в петък, 2 юни 2017 г. от г-н Валдис Домбровскис, Заместник-председател на Европейската комисия отговарящ за еврото и социалния диалог, който ще бъде в България на официално посещение.

Събитието, организирано от Представителството на Европейската комисия в България, ще се състои на 2 юни 2017 г. от 09:00 часа, зала "Роял 3", София Хотел Балкан.

Препоръките на Европейската комисия се публикуват ежегодно в рамките на Европейския семестър. Те се основават на доклада за България, публикуван през февруари 2017 г., програмата за конвергенция и Националната програма за реформи, както и на резултатите от диалога на Европейската комисия с държавата членка.

Повече подробности за препоръките и насоките на Европейската комисия за икономическото развитие на страните-членки ще намерите в приложеното съобщение за медиите, както и в интернет на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1311_bg.htmКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria