ЕС засилва контрола на придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-04-25

На 25 април 2017 г. Съветът прие директива относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие, с която се преразглежда и допълва действащата Директива 91/477/ЕИО.


„Новата директива за огнестрелните оръжия предвижда по-строг контрол на придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие, по-специално така че да не се злоупотребява със законните канали и регулаторните механизми за придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие от страна на престъпни групи или терористи. Директивата следователно представлява важна стъпка напред, по-специално тъй като установява баланс между интересите на сигурността и необходимостта от запазване на законни дейности. Въпреки това е жизненоважно ЕС и неговите държави членки да продължат да работят за спирането на незаконните канали за придобиване на огнестрелно оръжие от престъпни групи и терористи.“

Кармело Абела, министър на вътрешните работи и националната сигурност на Малта
 
Измененията се отнасят до рисковете за обществената безопасност и сигурност и са насочени към:

- Повишаване на проследимостта на огнестрелните оръжия

- Мерки за дезактивиране и реактивиране или видоизменяне на огнестрелни оръжия

- По-строги правила за придобиване и притежаване на най-опасните огнестрелни оръжия

- Забрана за използване за граждански цели на най-опасните полуавтоматични огнестрелни оръжия

- Подобряване на обмена на релевантна информация между държавите членки

Следващи стъпки

Съветът и Европейският парламент сега трябва да подпишат приетата директива. Подписаният текст ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Източник: http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/04/25-control-acquisition-possession-weapons/

 
Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria