Миграционни потоци: в търсене на глобален отговор

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-04-03

Растящият брой мигранти в Европа е част от световен феномен: през 2015 г. 244 млн. души по света са живели в страна, различна от онази, в която са се родили, като това е ръст от 41% спрямо 2000 г. Миграционните потоци са въпрос, който изисква решения на световно ниво, заявяват депутатите Елена Валенсиано (С&Д, Испания) и Агустин Диас де Мера (ЕНП, Испания). Двамата са съавтори на доклад на ЕП за външнополитическите измерения на миграцията, който ще бъде гласуван в пленарна зала на 5 април.


Нужда от глобален подход

 

Притокът на мигранти води със себе си предизвикателства, които трябва да се решават на различни нива. „В краткосрочен план ние трябва да поемем отговорността си и да дадем хуманитарния отговор, който изисква една бежанска криза“, посочва Елена Валенсиано и допълва: „За да намерим истинско решение обаче, ние трябва да обърнем внимание и на сложните и многобройни причини за проблема, свързани с наличието на конфликти, крайна бедност, климатични изменения.“

 

„Отговорът трябва да бъде глобален, ние трябва да работим заедно“, казва г-н Диас де Мера.

 

Подготвеният от двамата депутати доклад за движенията на бежанци и мигранти призовава Европейският парламент да има по-голяма роля в подготовката и изпълнението на договори във връзка с миграцията. Текстът настоява също така за изграждането на миграционна политика, основана не само върху сигурността, но и върху солидарността и зачитането на правата на човека.

 

„Не можем да ограничим дискусията до контрол на границите. Трябва да говорим и за по-добро разпределение на отговорностите“, заявява г-н Диас де Мера.

 

Кампанията „Заедно“ на ООН

 

Докладът на ЕП изразява подкрепа за кампанията „Заедно“ на ООН за борба с отрицателното възприемане на бежанците и мигрантите. Въпреки че мигрантите и бежанците са дали своя принос за социално-икономическото развитие през вековете, те се сблъскват със засилваща се съпротива и все по-тежки думи в много страни, посочва докладът.

 

„Миграцията е част от потенциалното богатство на много от обществата, които сега обръщат гръб на това явление“, заявява г-н Диас де Мера.

 

„Трябва да променим настоящето отрицателно говорене за миграцията - тя не трябва да се разглежда като заплаха, а като естествено и всъщност необходимо явление в Европа“, каза г-жа Валенсиано. „По отношение на бежанците ние трябва да припомним, че имаме не само морални, но и правни задължения към тях. Те имат право на защита. Всички демократични политически сили в Европа трябва да удвоят усилията си да обяснят това на гражданите, ако искаме да спрем много опасния ксенофобски начин на говорене, който набира сила в много от нашите страни“.

 

Миграцията по света

 

По данни на ООН 244 млн. души са живели в чужбина през 2015 г., което представлява ръст от 41% спрямо 2000 г. Повечето хора мигрират в страни от своя регион - например, в Европа живеят 76 милиона мигранти, като 53% от тях идват от друга европейска страна. Най-много мигранти има в САЩ (47 млн. души), следват Германия и Русия с по 12 млн. души. Около 48% от мигрантите са жени.

 

Според Агенцията на ООН за бежанците по света живеят 65 млн. души, които са били принудени да напуснат домовете си - от тях 21 млн. души са напуснали страната си. Европа е приела 6% от хората, напуснали домовете си; най-много хора са били приети в Турция (2,5 млн. души), Пакистан (1,6 млн. души) и Ливан (1,1 млн. души).

Източник: Европейски парламентКъм всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria