Отговор на въпроси от български медии към ЕК относно Механизма за сътрудничество и проверка

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-03-17

По повод получени въпроси от различни медии до Европейската комисия, Маргаритис Схинас, говорител на Комисията, отговори следното:


"Бих желал ясно да заявя, че Комисията отхвърля всички атаки срещу отделни нейни служители или срещу МСП. Ние имаме пълно доверие в нашите служители и в методологията, използвана за МСП.

Докладите по МСП се приемат от Колежа на Комисарите. Методологията на Комисията, докладите и техните заключения се одобряват от Съвета на министрите всяка година. Миналата седмица, на 7 март, Съветът на ЕС (формат  Общи въпроси), съставен от министрите на всички 28 държави-членки, прие заключенията, като каза:

"Съветът поздравява Комисията за извършената работа, включително общата оценка на постигнатия напредък след присъединяването на България и Румъния към ЕС през 2007 г., и подкрепя балансирания и обективен анализ".

Бих искал също да напомня, че МСП беше въведен и се провежда със съгласието на България и Румъния и всички други държави-членки. МСП продължава 10 години и ние си сътрудничихме с всички правителства на власт, независимо от техния политически цвят.

Комисията винаги е била напълно прозрачна относно факта, че контакти с неправителствени и професионални организации са нормална част от нейната работа, по принцип и в частност по МСП. Всички доклади по МСП са изготвени по данни предоставени и проверени от българските власти. Българското Министерство на правосъдието е основна точка за контакт за Комисията в България, заедно с различни институции в българското съдебна система и публична администрация, ангажирани със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.

Последният доклад на Комисията, приет на 25 януари 2017 г., посочва ясно стъпките, които е необходимо да се предприемат, за да се изпълнят показателите по МСП. Ще се радваме да работим с българските власти, за да продължим да ускоряваме напредъка. Комисията е решена и изцяло отдадена да доведе процеса на МСП до успешно приключване, но това ще бъде възможно само с пълното ангажиране и широк консенсус на българските власти и останалите заинтересовани страни.

Комисията ще продължи да се среща с широк спектър от събеседници за тази цел."

Източник: Европейскта комисияКъм всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria