Актуална информация:Въпроси и отговори относно наградата „Нов европейски Баухаус“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-04-23

Първите награди „Нов европейски Баухаус“ ще изтъкнат добри практики, примери и концепции, които ясно илюстрират новите европейски ценности на движението Баухаус — устойчивост, естетика и приобщаване. Тези примери трябва или вече да са осъществени, или, ако идват от студенти и млади специалисти (на възраст до 30 години) — да очертават пътя към бъдещето.

Наградите следва да служат за пример за основните стълбове на инициативата и така да вдъхновяват по-нататъшното ѝ развитие.


Цялата новина

Данъчна политика: решенията на ЕС срещу избягването на данъци

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-04-21

Справедливото данъчно облагане е приоритет за Европейския парламент. Научете за мерките, за които той се застъпва в борбата с избягването на данъци.


Цялата новина

Програма LIFE: по-голяма подкрепа от ЕС за действия относно климата

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-04-21

Европейският съюз заделя 5,4 млрд. евро за програмата LIFE за околната среда и климата за 2021-2027 г. Вижте в какво ще се инвестират средствата.


Цялата новина

Конференция за бъдещето на Европа: стартиране на многоезичната цифрова платформа

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-04-19

Изпълнителният съвет на конференцията за бъдещето на Европа, съставен от представители от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, стартира многоезичната цифрова платформа за конференцията за бъдещето на Европа, като приканва всички граждани на ЕС да допринесат за оформянето на собственото си бъдеще и това на Европа като цяло.


Цялата новина

Нова стратегия за борба с трафика на хора

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-04-14

Европейската комисия представя нова Стратегия за борба с трафика на хора (за периода 2021—-2025 г.), съсредоточена върху предотвратяването на това престъпление, изправянето на трафикантите пред съда, защитата на жертвите и осигуряването им на възможности да действат. 


Цялата новина

Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA): ЕK започва обществена консултация

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-04-06

На 31 март Европейската комисия започна онлайн обществена консултация относно Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA).


Цялата новина

ЕК представя действия за стимулиране на биологичното производство

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-25

Комисията представи план за действие за развитие на биологичното производство. Общата му цел е стимулиране на производството и потреблението на биологични продукти, достигане до 2030 г. на дял на биологичното земеделие в размер на 25 % от земеделската земя, както и значително увеличаване на биологичната аквакултура.


Цялата новина

Програма „Еразъм+“: над 28 милиарда евро в подкрепа на мобилността и ученето за всички в Европейския съюз и извън него

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-25

Комисията прие първата годишна работна програма за „Еразъм+“ (2021—2027 г.). С бюджет от 26,2 милиарда евро (в сравнение с 14,7 милиарда евро за периода 2014—2020 г.), допълнени с около 2,2 милиарда евро по линия на външните инструменти на ЕС, обновената програма ще се използва за финансиране на проекти за мобилност с учебна цел и за трансгранично сътрудничество за 10 милиона европейци от всички възрасти и от всякакъв произход.


Цялата новина

EK укрепва механизма за прозрачност и издаване на разрешения за износ на ваксини срещу COVID-19

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-24

Европейската комисия въведе принципите на реципрочност и пропорционалност като нови критерии, които трябва да се вземат предвид при разрешение на износ в рамките на механизма за прозрачност и издаване на разрешения за износ на ваксини срещу COVID-19.


Цялата новина

Нова процедура за улесняване и ускоряване на одобрението на адаптирани ваксини срещу вариантите на COVID-19

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-24

В рамките на Инкубатор HERA — новия европейски план за подготвеност за биологична отбрана срещу вариантите на COVID-19 — Комисията днес представи незабавна мярка за ускоряване на процедурата за одобряване на адаптирани ваксини срещу COVID-19.


Цялата новина

ЕК стартира Европейския съвет по иновациите с цел научни идеи да се превърнат в авангардни иновации

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-18

Днес в рамките на онлайн проява Европейската комисия стартира Европейския съвет по иновациите с бюджет от над 10 милиарда евро (по текущи цени) за периода 2021—2027 г., с цел да се разработват и разширяват авангардни иновации.


Цялата новина

Коронавирус: ЕК предлага цифрово зелено удостоверение

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-17

Европейската комисия предлага създаването на цифрово зелено удостоверение за улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19.


Цялата новина

ЕК разрешава употребата на четвърта безопасна и ефективна ваксина срещу COVID-19

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-11

Европейската комисия издаде разрешение за търговия при определени условия за ваксината срещу COVID-19, разработена от Janssen Pharmaceutica NV — иновационен център, част от фармацевтичните дружества Janssen на Johnson & Johnson.


Цялата новина

Цифрово десетилетие на Европа: Комисията определя курса за постигане на цифровизирана Европа до 2030 г.

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-10

Европейската комисия представи визия, цели и пътища за успешна цифрова трансформация на Европа до 2030 г. Амбицията на ЕС е да бъде независим в областта на цифровите технологии в един отворен и взаимосвързан свят като бъде постигнато съгласие по набор от цифрови принципи и бъдат стартирани бързо важни многонационални проекти. Важно е се изготви законодателно предложение, с което се установява стабилна рамка за управление с цел наблюдение на напредъка — цифровия компас.


Цялата новина

Парламентът дава „зелена светлина“ за новата програма EU4Health

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-09

  • Бюджетът на програмата е 5,1 млрд. евро, като поне 20% от тях са за превенция на заболяванията и за насърчаване на здравословния начин на живот 
  • ЕС ще бъде по-добре подготвен за сериозни трансгранични здравни кризи 
  • Лекарствата и медицинските изделия ще бъдат по-достъпни и на по-приемливи цени

Цялата новина

ЕП прие програмата InvestEU за стратегически и иновативни инвестиции

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-09

  • Програмата цели да генерира допълнителни инвестиции в размер на около 400 млрд. евро  
  • Компаниите ще получат помощ, за да преодолеят кризата с COVID-19 
  • Стартов пакет за инвестиции, които иначе трудно ще се финансират 

Цялата новина

Отбелязване на Международния ден на жената в пленарна зала на ЕП

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-08

Министър-председателят на Нова Зеландия Джасинда Ардерн, вицепрезидентът на САЩ Камала Харис, председателят на ЕП Давид Сасоли и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен отдават почит на жените на първа линия в кризата с COVID-19.


Цялата новина

Въглероден налог върху вноса: за честна конкуренция и по-малко емисии

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-08

Европейският парламент обсъжда облагането на вноса, за да не получат конкурентни предимства компании, които не спазват нормите на ЕС за въглеродните емисии.


Цялата новина

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви днес новата си инициатива Women TechEU в подкрепа на повече жени лидери в новите технологии

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-08

На днешния Международен ден на жените българският еврокомисар Мария Габриел обяви новата си инициатива Women TechEU на събитие в Брюксел, което организира с Европейския съвет по иновациите.


Цялата новина

Изявление на Европейската комисия преди Международния ден на жената през 2021 г.

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-07

Изминалата година беше трудна. Пандемията от COVID-19 не пощади никого и беше особено тежка за жените в целия свят. Лекари, медицински сестри, учители, продавачи — професии, често упражнявани от жени — се оказаха на предната линия на пандемията. Всичко това, докато същевременно поемат още по-големи отговорности вкъщи.

Нека отделим време да благодарим на жените за смелостта, съчувствието и приноса им в борбата с тази криза, включително като поддържаме функционирането на нашите общества, системите за полагане на грижи и услугите от най-съществено значение.


Цялата новина

Платформата „Готови за бъдещето“ подбира инициативи на ЕС за опростяване и модернизиране

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-05

Платформата на Комисията „Готови за бъдещето“ подбра 15 инициативи с цел да спомогне за опростяването на законодателството на ЕС и за намаляването на бюрокрацията за гражданите и предприятията и да гарантира, че политиките на ЕС отговарят на новите и нововъзникващите предизвикателства. Тези усилия ще бъдат част от първата годишна работна програма на платформата, която предстои да бъде приета този месец.


Цялата новина

Над 63 млн. евро одобрена инвестиция от ЕС за област Бургас

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-03-05

Днес Европейската комисия одобри инвестиция в размер на повече от 63 милиона евро от Кохезионния фонд за осигуряване достъп до по-ефективна водоснабдителна и канализационна система за жителите на област Бургас в Източна България. Този интегриран проект ще засили ефективността и устойчивостта на съществуващите съоръжения чрез намаляване на течовете и оперативните разходи, както и чрез подобряване на връзките.


Цялата новина

По-нови новини По-стари новиниАРХИВ НОВИНИ
TWEET to @ECinBulgaria