Проект „Писма от Земята”

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2015-05-30

29 май 2015

кв. Вароша, къща «Математика»

ВИЖ ГАЛЕРИЯ


Цели: Повече знания за климатичните промени с фокус върху изменението на климата като проблем с глобално значение. Знание за международните мерки срещу изменението на климата.

 

Тема: «С какво можем да помогнем срещу промените в климата?»

Дейности:

  •   «Какво би ни написала Земята? Можем ли да влияем на изменението на климата - дискусия;
  •   Мултимедийно представяне «Промените в климата - реалност»;
  •   Образователни игри «Виж Европа...»;
  •   Ековикторина „Започваме ли?”

Форма: Неформална среща

Партньор: Обединен детски комплексКъм всички събития

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria