Европейски детски клуб «Децата на Европа. Образование без граници»

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2015-06-20

ВИЖ ГАЛЕРИЯ

 

Партньор: II ОУ „Димитър Благоев“

Ръководител: Галина Паскалева

 

Работата на Европейски детски клуб през 2015 година е насочена към създаване на условия за позитивно развитие на личността, основано на знания,  умения, ценности.


Тема: Европейско гражданско образование

ТЕМИ за 2015 година:

 

Тема: Европейско гражданско образование

 

1. Гмурни се и преброй, Да опознаем Европа!, Езикова викторина, Пътешественик във времето, Евро маратон, Пъзел с картинки, Билярд викторина, Honoloko, НеврОдисея  (27 март)

2. Карта на Европа.  Виртуални пътешествия из музеи и галерии. (29 април)

3. Европейски диалози. Празниците, които ни свързват – 9 май Ден на Европа! (7 май)

4. Виртуални пътешествия. Европа в музик, литература, картини. (11 юни)

5. Езиците на ЕС (15 юни)

6. Да говорим за Европа без граници – неформална среща на членовете ан клуба с техни връстници от Република Македония (15 юни)

7. Права на детето: „Детето има право на свобода на изразяване на мнение.  Това право включва свободата да търси, получава и предава информация и идеи от всякакъв вид независимо от границите в устна, писмена, печатна форма или под формата на изкуство, или чрез каквито и да са други информационни средства по избор на детето.“ (5 октомври)

8. Поставяне на краткосрочни и дългосрочни цели – умението, от което се нуждаем (17 октомври)

9. Как да направим добра презентация  (20 октомври)

10. какво означава да си мигрант иле бежанец в днешно време. Толерантност. (3 ноември)

11. Какво е постоянство (30 ноември)

12. Съсредоточаване върху развитието (11 декември)

 

 Към всички събитияTWEET to @ECinBulgaria