Проект „Финансиране по Плана „Юнкер“ - да свържем заинтересованите страни“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-11-23

ПОД СТРАНИЦА НА ПРОЕКТА


Проектът има за цел да направи своя принос на регионално ниво към обществения диалог по темата „Възможности за европейско финансиране за МСП по Плана „Юнкер“. Дейностите включват индивидуални интервюта с представители на бизнеса, вкл. представители на работодателски организации, както и академичните среди за изследване на тяхната информираност и заинтересованост по темата. Изследването и източници на информация, свързани с възможностите за инвестиционно финасиране по Плана „Юнкер“, са включени в анализа, изработен от Геро Писков, студент в специалност Международни икономически отношение в Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит рилски“.  Към всички събития
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria