Европейски икономически съвместимости

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-11-13

Икономически форум


Как Планът „Юнкер“ променя начина, по който влизат пари в българската икономика? Какви са изводите за приложението на Плана „Юнкер“ в България? Как се отрази на българската икономиката членството на страната ни в ЕС?
Отговор на тези въпроси потърсихме с Бойко Благоев - съветник „Информация и комуникация“ в Европейската комисия, Марина Кирова - съветник „Икономическо управление и европейски семестър“ в Европейската комисия в България, Лъчезар Богданов - икономист в Industry Watch, преподаватели и студенти в Стопанския факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Партньор: Стопански факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛАТА ГАЛЕРИЯКъм всички събития
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria