Балканският човек и Европа

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-11-10

… човек често мисли, че чува

онова, от което  се бои или

на което се надява …

Иво Андрич


Как балканският човек вижда Европа? Какво е мястото на България в културата на Европа? Как Европа (тясната Европа на Европейския съюз) възприема Балканите? Възможен ли е един общ голям субект в границите на Европа, който нарича себе си Балканите?

Отговори на тези въпроси потърсихме с проф. д-р Амелия Личева от СУ „Св. Климент Охридски“ и преподаватели и студенти във Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски

Партньор: Филологически факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛАТА ГАЛЕРИЯКъм всички събития
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria