Проект „Дигиталната интелигентност в 21 век“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-06-15

Е-образование. Изграждане на основни дигитални умения в училищна възраст. Осъзнаване на значимостта на дигиталните умения за личния и професионалния живот на човека.


 1)      Осемте дигитални умения, без които не можем – обучение

 

2)      „В машината на времето“ - изготвяне от участниците в проекта на два сценария за бъдещето след десет години: единият – бъдещето на дигитално интелигентния човек, а другият  – бъдещето на дигиталния човек без дигитална интелигентност. Изготвяне видеоклипове по всеки сценарии.

 

3)      Обучение на принципа „Връстници обучават връстници“. Провеждане на финална среща на тема „Дигиталните умения, без които не можем“: представяне на проекта и видеоклиповете за човека на бъдещето с/без дигитална интелигентност.

 

4)      Допълващи  знания за умното използване на технологиите чрез преживяване. Еднодневна образователна екскурзия на участниците в проекта в Музейко. Посещение на Информационния център на ЕК в България.

 

Партньори: Школа по ИКТ в Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и 8 СОУ „Арсений Костенцев“

 

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛАТА ГАЛЕРИЯ







Към всички събития












План за инвестици за ЕС
#investEU



TWEET to @ECinBulgaria