Проект „Граждани и герои”

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-05-30

За повече информация вжи цялата статия.


1)       «Европейски герои» (презентация);

 

2)      «Граждани и лидери» (работа по групи). Разделяне на участниците на екипи, избор на лидер на отбора. Всеки екип отговаря на самостоятелно на 5 въпроса и представя резултатите след изтичане на определеното време за отговори.

1. Избройте поне 5 неща, които ни правят европейци?

2. Напишете 5 права, които имате като граждани на Европейския съюз.

3. Напишете първите 5 неща, за които се сещате, когато чуете за Европейския съюз.

4. Отбележете (според мнението ви) кои са днешните най-важни проблеми, с които трябва да се справят всички европейски държави? Може ли всяка държава да се справи с тези проблеми поотделно?

5. Познавате ли някои европейски или местни лидери? Напишете имената им и с какви проблеми се занимават.

 

3) Дискусия на тема: «Нуждае ли се Европа от герои днес?»

 

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛАТА ГАЛЕРИЯКъм всички събития
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria