Пътят към кръговата икономика в Европа

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2017-03-31

Дебат за потенциала на кръговата  икономика за създаване на работни места и опазване на околната среда.


Кръгова икономика - предизвикателства и възможности
Кръгова икономика - потенциал за създаване на работни места и растеж
Кръгова икономика - практическа реализация

Партньор: АУБ

 

РАЗГЛЕДАЙ ЦЯЛАТА ГАЛЕРИЯКъм всички събития
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria