Регионална среща на библиотеките в Благоевградска област

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2016-12-10

Библиотеката във виртуалното хилядолетие – технологии и емоционални обвързаност

 

ВИЖ ГАЛЕРИЯ -->


Изграждане на устойчиво партньорство между библиотеките и „Европа директно“

Форумът цели обмен на информация, опит и знания, изграждане на партньорства и идеи за съвместни информационни пространства.

Партньор: РЕКИЦ „Читалища“

9 декември, зала „22 септември“ – Благоевград, 10 часа

ВИЖ ГАЛЕРИЯ -->Към всички събития
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria